Gateway

Giấy can Gateway được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh Quốc bằng bột giấy đã khử Clo khai thác từ nguồn rừng quản lý chặt chẽ. Giấy can Gateway có thể tái chế được. Điều kiện bảo quản là rất quan trọng trong in chế bản. Nhà máy giấy Chartham (Anh quốc) điều hành hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9002. Các sản phẩm được sản xuất, cắt và đóng gói trong điều kiện độ ẩm môi trường 50%. Để đạt được kết quả in tốt, giấy can nên giữ trong hộp ở điều kiện độ ẩm 45-65%, 17-23% C


Định lượng

A4

A3

A2

A1

Cuộn

53gsm

x

x

x

x

x

63gsn

x

x

x

x

x

73gsm

x

x

x

x

 

83gsm

x

x

x

x

 

93gsm

x

x

x

x

 

112gsm

x

x

x

 

 

142gsm

x

x

x

x

 

 

* Cuộn 0.914 m x 40 m

Powered by VietSol